Tin cổ đông / Tin cổ đông

Thông báo về việc thay đổi thành viên HĐQT

Công ty Cổ phần Thép tấm lá Thống Nhất trân trọng thông báo trong phiên họp Hội đồng quản trị (HĐQT) định kỳ quý 4 ngày 14 tháng 12 năm 2010, HĐQT thống nhất 100% bằng biểu quyết việc Ông Trần Quang thôi giữ chức thành viên HĐQT TNFS và việc Ông Nguyễn Văn Đại thay thế vị trí của Ông Trần Quang kể từ ngày 1/1/2011. Việc Ông Nguyễn Văn Đại là thành viên HĐQT sẽ được trình Đại Hội Đồng Cổ Đông được thông qua tại phiên họp thường niên ngay tiếp sau đó.

 

 


Bản in Gửi bạn bèBài viết khác:


Liên hệ bộ phận kinh doanh

Địa chỉ: Khu công nghiệp Phú Mỹ I
Huyện Tân Thành - Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Điện thoại: 84-64-392.36.36 / 7 / 8
Fax: 84-64-392.38.89