Tin cổ đông
Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính Quí 1 năm 2019

18.04.2019

Công ty Cổ Phần Thép tấm Lá Thống Nhất xin trân trọng công bố Báo cáo tài chính Quí 1 năm 2019 trước kiểm toán.


Báo cáo tài chính sau kiểm toán năm 2018

05.03.2019

Công ty Cổ phần Thép tấm lá Thống Nhất trân trọng thông báo Báo cáo tài chính sau kiểm toán năm 2018.


Báo cáo tài chính Quí 4 năm 2018

17.01.2019

Công ty Cổ phần Thép tấm lá Thống Nhất trân trọng công bố Báo cáo tài chính Quí 4 trước kiểm toán năm 2018.


Báo cáo tài chính Quí 3 năm 2018

12.10.2018

Công ty Cổ phần Thép tấm lá Thống Nhất trân trọng công bố Báo cáo tài chính Quí 3 trước kiểm toán năm 2018.


Báo cáo tài chính bán niên soát xét năm 2018

20.08.2018

Công ty Cổ phần Thép tấm lá Thống Nhất trân trọng công bố Báo cáo tài chính bán niên soát xét năm 2018. 1 2 3 4 5 6 7  


Liên hệ bộ phận kinh doanh

Địa chỉ: Khu công nghiệp Phú Mỹ I
Huyện Tân Thành - Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Điện thoại: 84-64-392.36.36 / 7 / 8
Fax: 84-64-392.38.89