Tin cổ đông
Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2021

19.04.2021

Công ty CP Thép Tấm Lá Thống Nhất xin trân trọng công bố Báo cáo tài chính trước kiểm toán Quý 1 năm 2021.


Báo cáo tài chính sau kiểm toán năm 2020

05.03.2021

Công ty Cổ Phần Thép Tấm Lá Thống Nhất trân trọng công bố Báo cáo tài chính sau kiểm toán năm 2020


Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2020

18.01.2021

Công ty CP Thép Tấm Lá Thống Nhất xin trân trọng công bố Báo cáo tài chính trước kiểm toán Quý 4 năm 2020.


Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2020

19.10.2020

Công ty CP Thép Tấm Lá Thống Nhất xin trân trọng công bố Báo cáo tài chính trước kiểm toán Quý 3 năm 2020.


Công bố thông tin 24h về việc từ chối đưa ra kết luận của kiểm toán viên đối với báo cáo tài chính bán niên năm 2020.

14.08.2020

Công ty CP Thép tấm lá Thống Nhất xin công bố thông tin về việc từ chối đưa ra kết luận của kiểm toán viên đối với báo cáo tài chính bán niên năm 2020. 1 2 3 4 5 6 7 8 9  


Liên hệ bộ phận kinh doanh

Địa chỉ: Khu công nghiệp Phú Mỹ I
Huyện Tân Thành - Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Điện thoại: 84-64-392.36.36 / 7 / 8
Fax: 84-64-392.38.89