Tin cổ đông

Báo cáo tài chính Quí 3 năm 2018

12.10.2018

Công ty Cổ phần Thép tấm lá Thống Nhất trân trọng công bố Báo cáo tài chính Quí 3 trước kiểm toán năm 2018.


Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của Công ty

27.09.2018

Công ty cổ phần thép Tấm Lá Thống Nhất trân trọng công bố Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ gồm Huỳnh Thị Lệ Nga - Thành viên BKS, Huỳnh Công Du - người có liên quan đến Thành viên BKS.


Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ

17.09.2018

Công ty Cổ phần Thép tấm lá Thống Nhất trân trọng công bố Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ


Báo cáo tài chính bán niên soát xét năm 2018

20.08.2018

Công ty Cổ phần Thép tấm lá Thống Nhất trân trọng công bố Báo cáo tài chính bán niên soát xét năm 2018.


Báo cáo Quản Trị bán niên năm 2018

20.08.2018

Công ty Cổ phần Thép Tấm Lá Thống Nhất trân trọng thông báo Báo cáo tình hình quản trị bán niên công ty năm 2018. 1 2 3 ... 17 18 19  


Liên hệ bộ phận kinh doanh

Địa chỉ: Khu công nghiệp Phú Mỹ I
Huyện Tân Thành - Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Điện thoại: 84-64-392.36.36 / 7 / 8
Fax: 84-64-392.38.89