Tin cổ đông

Công bố ý kiến không phải là ý kiến chấp thuận toàn phần của kiểm toán viên đối với Báo cáo tài chính năm 2019.

26.02.2020

Công ty Cổ Phần Thép Tấm Lá Thống Nhất trân trọng công bố ý kiến không phải là ý kiến chấp thuận toàn phần của kiểm toán viên đối với Báo cáo tài chính năm 2019.


Báo cáo tài chính năm 2019

26.02.2020

Công ty Cổ Phần Thép Tấm Lá Thống Nhất trân trọng công bố Báo cáo tài chính sau kiểm toán năm 2019.


Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chốt danh sách cổ đông, tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020.

30.01.2020

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chốt danh sách cổ đông, tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020.


Báo cáo Quản Trị Công Ty năm 2019

17.01.2020

Công ty Cổ phần Thép Tấm Lá Thống Nhất trân trọng thông báo Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2019.


Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2019

16.01.2020

Công ty Cổ Phần Thép tấm Lá Thống Nhất xin trân trọng công bố Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2019 trước kiểm toán. 1 2 3 ... 24 25 26  


Liên hệ bộ phận kinh doanh

Địa chỉ: Khu công nghiệp Phú Mỹ I
Huyện Tân Thành - Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Điện thoại: 84-64-392.36.36 / 7 / 8
Fax: 84-64-392.38.89