Tin cổ đông

Nghị quyết số 07/NQ.HĐQT2021 về việc tổ chức Đại Hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 về việc tổ chức Đại Hội đồng cổ đông bất thường năm 2021

30.11.2021

Công ty Cổ Phần Thép Tấm Lá Thống Nhất trân trọng công bố ghị quyết số 07/NQ.HĐQT2021 về việc tổ chức Đại Hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 về việc tổ chức Đại Hội đồng cổ đông bất thường năm 2021


Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2021

30.11.2021

Công Ty Cổ Phần Thép Tấm Lá Thống Nhất trân trọng công bố Nghị Quyết Hội Đồng Quản trị Số 07/NQ.HĐQT2021 về việc tổ chức Đại Hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 để miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022 .


Thay đổi Giấy chứng nhận doanh nghiệp lần thứ 7

09.11.2021

Ngày 08/11/2021 Công Ty Cổ Phần Thép Tấm Lá Thống Nhất nhận được Giấy chứng nhận kinh doanh: 3500820408 cấp lần đầu ngày 20/09/2007, đăng kí thay đổi lần thứ 7 ngày 08/11/2021 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.


Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2021

15.10.2021

Công ty Cổ Phần Thép Tấm Lá Thống Nhất trân trọng công bố báo cáo tài chính Quí 3 trước kiểm toán năm 2021


Báo cáo tài chính Bán niên sau kiểm toán năm 2021

12.08.2021

Công ty Cổ Phần Thép Tấm Lá Thống Nhất trân trọng công bố báo cáo tài chính bán niên sau kiểm toán năm 2021 1 2 3 ... 33 34 35  


Liên hệ bộ phận kinh doanh

Địa chỉ: Khu công nghiệp Phú Mỹ I
Huyện Tân Thành - Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Điện thoại: 84-64-392.36.36 / 7 / 8
Fax: 84-64-392.38.89