Tin cổ đông

Báo cáo Quản Trị Công Ty năm 2018

18.01.2019

Công ty Cổ phần Thép Tấm Lá Thống Nhất trân trọng thông báo Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2018.


Báo cáo tài chính Quí 4 năm 2018

17.01.2019

Công ty Cổ phần Thép tấm lá Thống Nhất trân trọng công bố Báo cáo tài chính Quí 4 trước kiểm toán năm 2018.


Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký Doanh Nghiệp lần 6

08.01.2019

Công ty cổ phần thép tấm lá Thống Nhất xin trân trọng công bố thay đổi giấy chứng nhận đăng ký Doanh Nghiệp lần 6 ngày 07 tháng 01 năm 2019 theo luật doanh nghiệp.


Biên bản & Nghị Quyết Hội Đồng Quản Trị phiên họp ngày 28 tháng 12 năm 2018

28.12.2018

Công ty Cổ phần Thép tấm lá Thống Nhất trân trọng thông báo:
1. Biên bản & Nghị Quyết Hội Đồng Quản Trị phiên họp ngày 28 tháng 12 năm 2018.


Thay đổi nhân sự Tổng Giám Đốc

28.12.2018

Công ty Cổ phần Thép tấm lá Thống Nhất trân trọng thông báo quyết định miễn nhiệm và bổ nhiệm Tổng Giám Đốc. 1 2 3 ... 18 19 20  


Liên hệ bộ phận kinh doanh

Địa chỉ: Khu công nghiệp Phú Mỹ I
Huyện Tân Thành - Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Điện thoại: 84-64-392.36.36 / 7 / 8
Fax: 84-64-392.38.89