Tin cổ đông

Thông Báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tổ chức Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2021.

25.01.2021

Thông Báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tổ chức Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2021.


Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2020

18.01.2021

Công ty CP Thép Tấm Lá Thống Nhất xin trân trọng công bố Báo cáo tài chính trước kiểm toán Quý 4 năm 2020.


Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2020

19.10.2020

Công ty CP Thép Tấm Lá Thống Nhất xin trân trọng công bố Báo cáo tài chính trước kiểm toán Quý 3 năm 2020.


Công bố thông tin 24h về việc từ chối đưa ra kết luận của kiểm toán viên đối với báo cáo tài chính bán niên năm 2020.

14.08.2020

Công ty CP Thép tấm lá Thống Nhất xin công bố thông tin về việc từ chối đưa ra kết luận của kiểm toán viên đối với báo cáo tài chính bán niên năm 2020.


Báo cáo tài chính bán niên sau kiểm toán năm 2020.

14.08.2020

Công ty CP Thép tấm lá Thống Nhất xin công bố báo cáo tài chính bán niên sau kiểm toán năm 2020. 1 2 3 ... 28 29 30  


Liên hệ bộ phận kinh doanh

Địa chỉ: Khu công nghiệp Phú Mỹ I
Huyện Tân Thành - Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Điện thoại: 84-64-392.36.36 / 7 / 8
Fax: 84-64-392.38.89