Tin cổ đông

Báo cáo tài chính Quí 2 năm 2020

16.07.2020

Công ty CP Thép Tấm Lá Thống Nhất xin trân trọng công bố Báo cáo tài chính trước kiểm toán Quý 2 năm 2020.


Báo cáo quản trị Công ty bán niên năm 2020

08.07.2020

Công ty CP Thép Tấm Lá Thống Nhất xin trân trọng công bố Báo cáo quản trị Công ty bán niên năm 2020.


Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn 6 tháng đầu năm 2020

07.07.2020

Công ty CP Thép Tấm Lá Thống Nhất xin trân trọng thông báo Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn 06 tháng năm 2020, thời điểm chốt danh sách ngày 28/02/2020.


Công bố thông tin về việc ký hợp đồng kiểm toán Công ty năm 2020.

24.06.2020

Ngày 24 tháng 06 năm 2020, Công ty Cổ Phần Thép Tấm lá Thống Nhất đã ký hợp đồng kiểm toán năm 2020 số: 240620.006/HĐTC.KT2 với Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC để thực hiện Kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính bán niên và Báo cáo tài chính năm 2020.


Biên Bản và Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2020.

23.06.2020

Công ty CP Thép tấm lá Thống Nhất xin công bố Biên bản và Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2020. 1 2 3 ... 27 28 29  


Liên hệ bộ phận kinh doanh

Địa chỉ: Khu công nghiệp Phú Mỹ I
Huyện Tân Thành - Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Điện thoại: 84-64-392.36.36 / 7 / 8
Fax: 84-64-392.38.89