Tin cổ đông

Công bố thông tin 24h về việc từ chối đưa ra kết luận của kiểm toán viên đối với báo cáo tài chính bán niên năm 2020.

14.08.2020

Công ty CP Thép tấm lá Thống Nhất xin công bố thông tin về việc từ chối đưa ra kết luận của kiểm toán viên đối với báo cáo tài chính bán niên năm 2020.


Báo cáo tài chính bán niên sau kiểm toán năm 2020.

14.08.2020

Công ty CP Thép tấm lá Thống Nhất xin công bố báo cáo tài chính bán niên sau kiểm toán năm 2020.


Báo cáo tài chính Quí 2 năm 2020

16.07.2020

Công ty CP Thép Tấm Lá Thống Nhất xin trân trọng công bố Báo cáo tài chính trước kiểm toán Quý 2 năm 2020.


Báo cáo quản trị Công ty bán niên năm 2020

08.07.2020

Công ty CP Thép Tấm Lá Thống Nhất xin trân trọng công bố Báo cáo quản trị Công ty bán niên năm 2020.


Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn 6 tháng đầu năm 2020

07.07.2020

Công ty CP Thép Tấm Lá Thống Nhất xin trân trọng thông báo Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn 06 tháng năm 2020, thời điểm chốt danh sách ngày 28/02/2020. 1 2 3 ... 27 28 29  


Liên hệ bộ phận kinh doanh

Địa chỉ: Khu công nghiệp Phú Mỹ I
Huyện Tân Thành - Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Điện thoại: 84-64-392.36.36 / 7 / 8
Fax: 84-64-392.38.89