Tin cổ đông

Biên bản & Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2018

13.04.2018

Công ty Cổ phần Thép tấm lá Thống Nhất trân trọng thông báo:
1. Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
2. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018


Báo cáo thường niên năm 2017

23.03.2018

Công ty Cổ phần Thép tấm lá Thống Nhất trân trọng thông báo Báo cáo thường niên năm 2017.


Tài Liệu Họp Đại Hội Cổ Đông Năm 2018

15.03.2018

Công ty Cổ phần Thép tấm lá Thống Nhất trân trọng thông báo tài liệu họp Đại Hội Đồng Thường Niên Năm 2018


Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017

06.03.2018

Công ty Cổ phần Thép tấm lá Thống Nhất trân trọng thông báo Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017.


Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chốt danh sách cổ đông, tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018.

21.02.2018

Công Ty CP Thép tấm lá Thống Nhất (MCK: TNS) trân trọng thông báo về việc ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018. 1 2 3 ... 15 16 17  


Liên hệ bộ phận kinh doanh

Địa chỉ: Khu công nghiệp Phú Mỹ I
Huyện Tân Thành - Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Điện thoại: 84-64-392.36.36 / 7 / 8
Fax: 84-64-392.38.89