Tin cổ đông

Thông báo về việc ký hợp đồng Kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính bán niên và Báo cáo tài chính năm 2019.

22.05.2019

Công ty CP thép tấm lá Thống Nhất xin công bố công văn chọn đơn vị Kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính bán niên và báo cáo tài chính năm 2019.


Báo cáo tài chính Quí 1 năm 2019

18.04.2019

Công ty Cổ Phần Thép tấm Lá Thống Nhất xin trân trọng công bố Báo cáo tài chính Quí 1 năm 2019 trước kiểm toán.


Bổ nhiệm chức danh Tổng Giám Đốc

16.04.2019

Công ty Cổ Phần Thép Tấm Lá Thống Nhất xin trân trọng công bố Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị về việc bổ nhiệm chức danh Tổng Giám Đốc.


Nghị quyết và Biên bản Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường niên năm 2019

10.04.2019

Công ty Cổ Phần Thép Tấm Lá Thống Nhất xin trân trọng công bố Nghị quyết và Biên bản Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường niên năm 2019.


Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty Cổ Phần Thép tấm lá Thống Nhất

10.04.2019

Công ty Cổ Phần Thép Tấm Lá Thống Nhất xin trân trọng công bố Quy chế nội bộ về quản trị được Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường niên năm 2019 thông qua vào ngày 09/4/2019. 1 2 3 ... 21 22 23  


Liên hệ bộ phận kinh doanh

Địa chỉ: Khu công nghiệp Phú Mỹ I
Huyện Tân Thành - Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Điện thoại: 84-64-392.36.36 / 7 / 8
Fax: 84-64-392.38.89