Bộ phận kinh doanh
Liên hệ Phòng Kinh doanh

Liên hệ Phòng Kinh doanh

14.06.2012

Địa chỉ: Khu Công Nghiệp Phú Mỹ I, Tân Thành,BRVT
Điện thoại: 84-643.923.636/37/38 - Fax: 84-643.923.889
Người liên hệ
1. Ông Lê Trung Kiên - 0906.719.925 - kienlt@tnsteel.vn

Liên hệ bộ phận kinh doanh

Địa chỉ: Khu công nghiệp Phú Mỹ I
Phường Phú Mỹ,Thị Xã Phú Mỹ - Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Điện thoại: 84-254-3923.636/7/8
Fax: 84-254-3923.889