Tin cổ đông
Tin cổ đông

Tài Liệu Họp Đại Hội Cổ Đông Năm 2018

15.03.2018

Công ty Cổ phần Thép tấm lá Thống Nhất trân trọng thông báo tài liệu họp Đại Hội Đồng Thường Niên Năm 2018


Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chốt danh sách cổ đông, tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018.

21.02.2018

Công Ty CP Thép tấm lá Thống Nhất (MCK: TNS) trân trọng thông báo về việc ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018.


Báo cáo Quản Trị bán niên năm 2017

01.08.2017

Công ty Cổ phần Thép Tấm Lá Thống Nhất trân trọng thông báo Báo cáo tình hình quản trị bán niên công ty năm 2017.


Bổ sung mẫu sổ chứng nhận cổ phần mã CK: TNS

26.04.2017

Để tạo thuận lợi cho cổ đông trong việc lưu ký chứng khoán, Công Ty CP thép Tấm Lá Thống Nhất đã gửi công văn cho VSD bổ sung Sổ chứng nhận cổ phần (có chữ ký cũ của ông Huỳnh Công Du) vào hồ sơ đăng ký chứng khoán của TNS tại VSD


Tài Liệu Họp Đại Hội Cổ Đông Năm 2017

15.03.2017

Công ty Cổ phần Thép tấm lá Thống Nhất trân trọng thông báo tài liệu họp Đại Hội Đồng Thường Niên Năm 2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  


Liên hệ bộ phận kinh doanh

Địa chỉ: Khu công nghiệp Phú Mỹ I
Huyện Tân Thành - Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Điện thoại: 84-64-392.36.36 / 7 / 8
Fax: 84-64-392.38.89