Tin cổ đông
Tin cổ đông

Thông báo về việc ký hợp đồng Kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính bán niên và Báo cáo tài chính năm 2019.

22.05.2019

Công ty CP thép tấm lá Thống Nhất xin công bố công văn chọn đơn vị Kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính bán niên và báo cáo tài chính năm 2019.


Bổ nhiệm chức danh Tổng Giám Đốc

16.04.2019

Công ty Cổ Phần Thép Tấm Lá Thống Nhất xin trân trọng công bố Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị về việc bổ nhiệm chức danh Tổng Giám Đốc.


Tài Liệu Họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2019

28.03.2019

Công ty CP Thép tấm lá Thống Nhất xin đăng tải tài liệu họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2019.
Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên được đăng tải trên wesite công ty (mục tin cổ đông):
http://tnsteel.vn/shareholder.php


Thay đổi thành viên Hội Đồng Quản Trị- Biên Bản và Nghị Quyết Họp Hội Đồng Quản Trị ngày 26-3-2019

27.03.2019

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 02/NQ.HĐQT ngày 26 tháng 3 năm 2019 của Công ty Công ty CP Thép tấm lá Thống Nhất, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty CP Thép tấm lá Thống Nhất như sau:


Thay đổi ngày tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2019

15.03.2019

Công ty Cổ Phần Thép tấm lá Thống Nhất xin thông báo đến quý cổ đông công ty, Uỷ Ban chứng khoán nhà nước, Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội về việc thay đổi thời gian tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2019 như sau: 1 2 3 ... 11 12 13  


Liên hệ bộ phận kinh doanh

Địa chỉ: Khu công nghiệp Phú Mỹ I
Huyện Tân Thành - Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Điện thoại: 84-64-392.36.36 / 7 / 8
Fax: 84-64-392.38.89