Tin cổ đông
Tin cổ đông

Báo cáo Quản Trị Công Ty năm 2018

18.01.2019

Công ty Cổ phần Thép Tấm Lá Thống Nhất trân trọng thông báo Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2018.


Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký Doanh Nghiệp lần 6

08.01.2019

Công ty cổ phần thép tấm lá Thống Nhất xin trân trọng công bố thay đổi giấy chứng nhận đăng ký Doanh Nghiệp lần 6 ngày 07 tháng 01 năm 2019 theo luật doanh nghiệp.


Thay đổi nhân sự Tổng Giám Đốc

28.12.2018

Công ty Cổ phần Thép tấm lá Thống Nhất trân trọng thông báo quyết định miễn nhiệm và bổ nhiệm Tổng Giám Đốc.


Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký Doanh Nghiệp lần 5

27.11.2018

Công ty cổ phần thép tấm lá Thống Nhất xin trân trọng công bố thay đổi giấy chứng nhận đăng ký Doanh Nghiệp lần 5 ngày 26 tháng 11 2018 theo luật doanh nghiệp


Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký Doanh Nghiệp lần 4

14.11.2018

Công ty cổ phần thép tấm lá Thống Nhất xin trân trọng công bố thay đổi giấy chứng nhận đăng ký Doanh Nghiệp lần 4 ngày 13 tháng 11 2018 theo luật doanh nghiệp. 1 2 3 ... 9 10 11  


Liên hệ bộ phận kinh doanh

Địa chỉ: Khu công nghiệp Phú Mỹ I
Huyện Tân Thành - Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Điện thoại: 84-64-392.36.36 / 7 / 8
Fax: 84-64-392.38.89