Tin cổ đông
Tin cổ đông

Thay đổi ngày tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2019

15.03.2019

Công ty Cổ Phần Thép tấm lá Thống Nhất xin thông báo đến quý cổ đông công ty, Uỷ Ban chứng khoán nhà nước, Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội về việc thay đổi thời gian tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2019 như sau:


Báo Cáo Thường Niên Năm 2018

15.03.2019

Công ty Cổ phần Thép tấm lá Thống Nhất trân trọng công bố Báo cáo thường niên năm 2018.


Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chốt danh sách cổ đông, tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019.

13.02.2019

Công Ty CP Thép tấm lá Thống Nhất (MCK: TNS) trân trọng thông báo về việc ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019.


Báo cáo Quản Trị Công Ty năm 2018

18.01.2019

Công ty Cổ phần Thép Tấm Lá Thống Nhất trân trọng thông báo Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2018.


Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký Doanh Nghiệp lần 6

08.01.2019

Công ty cổ phần thép tấm lá Thống Nhất xin trân trọng công bố thay đổi giấy chứng nhận đăng ký Doanh Nghiệp lần 6 ngày 07 tháng 01 năm 2019 theo luật doanh nghiệp. 1 2 3 ... 10 11 12  


Liên hệ bộ phận kinh doanh

Địa chỉ: Khu công nghiệp Phú Mỹ I
Huyện Tân Thành - Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Điện thoại: 84-64-392.36.36 / 7 / 8
Fax: 84-64-392.38.89