Tin cổ đông
Tin cổ đông

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của Công ty

27.09.2018

Công ty cổ phần thép Tấm Lá Thống Nhất trân trọng công bố Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ gồm Huỳnh Thị Lệ Nga - Thành viên BKS, Huỳnh Công Du - người có liên quan đến Thành viên BKS.


Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ

17.09.2018

Công ty Cổ phần Thép tấm lá Thống Nhất trân trọng công bố Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ


Báo cáo Quản Trị bán niên năm 2018

20.08.2018

Công ty Cổ phần Thép Tấm Lá Thống Nhất trân trọng thông báo Báo cáo tình hình quản trị bán niên công ty năm 2018.


Tài Liệu Họp Đại Hội Cổ Đông Năm 2018

15.03.2018

Công ty Cổ phần Thép tấm lá Thống Nhất trân trọng thông báo tài liệu họp Đại Hội Đồng Thường Niên Năm 2018


Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chốt danh sách cổ đông, tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018.

21.02.2018

Công Ty CP Thép tấm lá Thống Nhất (MCK: TNS) trân trọng thông báo về việc ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  


Liên hệ bộ phận kinh doanh

Địa chỉ: Khu công nghiệp Phú Mỹ I
Huyện Tân Thành - Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Điện thoại: 84-64-392.36.36 / 7 / 8
Fax: 84-64-392.38.89