Tin cổ đông
Tin cổ đông

Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn 6 tháng đầu năm 2019.

15.07.2019

Công ty Cổ Phần Thép tấm lá Thống Nhất trân trọng công bố Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn 6 tháng đầu năm 2019.


Báo cáo Quản Trị Công Ty Bán Niên năm 2019

11.07.2019

Công ty Cổ phần Thép Tấm Lá Thống Nhất trân trọng thông báo Báo cáo tình hình quản trị Công ty Bán niên năm 2019.


Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ, Ông Lê Việt- Thành Viên Hội Đồng Quản Trị

26.06.2019

Công ty Cổ phần Thép tấm lá Thống Nhất trân trọng công bố Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ, Ông Lê Việt- Thành Viên Hội Đồng Quản Trị.


Thông báo về việc ký hợp đồng Kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính bán niên và Báo cáo tài chính năm 2019.

22.05.2019

Công ty CP thép tấm lá Thống Nhất xin công bố công văn chọn đơn vị Kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính bán niên và báo cáo tài chính năm 2019.


Bổ nhiệm chức danh Tổng Giám Đốc

16.04.2019

Công ty Cổ Phần Thép Tấm Lá Thống Nhất xin trân trọng công bố Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị về việc bổ nhiệm chức danh Tổng Giám Đốc. 1 2 3 ... 11 12 13  


Liên hệ bộ phận kinh doanh

Địa chỉ: Khu công nghiệp Phú Mỹ I
Huyện Tân Thành - Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Điện thoại: 84-64-392.36.36 / 7 / 8
Fax: 84-64-392.38.89