Tin cổ đông
Nghị quyết hội đồng cổ đông

Nghị Quyết và Biên Bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

09.04.2021

Công ty Cổ Phần Thép Tấm Lá Thống Nhất trân trọng công bố Nghị Quyết và Biên Bản
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 kèm các tài liệu đã được Đại hội thông qua.


Biên Bản và Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2020.

23.06.2020

Công ty CP Thép tấm lá Thống Nhất xin công bố Biên bản và Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2020.


Nghị quyết và Biên bản Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường niên năm 2019

10.04.2019

Công ty Cổ Phần Thép Tấm Lá Thống Nhất xin trân trọng công bố Nghị quyết và Biên bản Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường niên năm 2019.


Biên bản & Nghị Quyết Hội Đồng Quản Trị phiên họp ngày 28 tháng 12 năm 2018

28.12.2018

Công ty Cổ phần Thép tấm lá Thống Nhất trân trọng thông báo:
1. Biên bản & Nghị Quyết Hội Đồng Quản Trị phiên họp ngày 28 tháng 12 năm 2018.


Biên bản & Nghị Quyết Hội Đồng Quản Trị phiên họp lần 04 năm 2018

10.12.2018

Công ty Cổ phần Thép tấm lá Thống Nhất trân trọng thông báo:
1. Biên bản & Nghị Quyết Hội Đồng Quản Trị phiên họp lần 04 năm 2018 1 2 3 4  


Liên hệ bộ phận kinh doanh

Địa chỉ: Khu công nghiệp Phú Mỹ I
Huyện Tân Thành - Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Điện thoại: 84-64-392.36.36 / 7 / 8
Fax: 84-64-392.38.89