Tin cổ đông
Nghị quyết hội đồng cổ đông

Biên bản & Nghị Quyết Hội Đồng Quản Trị phiên họp ngày 28 tháng 12 năm 2018

28.12.2018

Công ty Cổ phần Thép tấm lá Thống Nhất trân trọng thông báo:
1. Biên bản & Nghị Quyết Hội Đồng Quản Trị phiên họp ngày 28 tháng 12 năm 2018.


Biên bản & Nghị Quyết Hội Đồng Quản Trị phiên họp lần 04 năm 2018

10.12.2018

Công ty Cổ phần Thép tấm lá Thống Nhất trân trọng thông báo:
1. Biên bản & Nghị Quyết Hội Đồng Quản Trị phiên họp lần 04 năm 2018


Biên bản & Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2018

13.04.2018

Công ty Cổ phần Thép tấm lá Thống Nhất trân trọng thông báo:
1. Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
2. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018


Biên bản & Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2017

03.04.2017

Công ty Cổ phần Thép tấm lá Thống Nhất trân trọng thông báo:
1. Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
2. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017


Biên bản & Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2016

13.04.2016

Công ty Cổ phần Thép tấm lá Thống Nhất trân trọng thông báo:
1. Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
2. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 1 2 3  


Liên hệ bộ phận kinh doanh

Địa chỉ: Khu công nghiệp Phú Mỹ I
Huyện Tân Thành - Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Điện thoại: 84-64-392.36.36 / 7 / 8
Fax: 84-64-392.38.89