Tin cổ đông
Điều lệ công ty

Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty Cổ Phần Thép tấm lá Thống Nhất

10.04.2019

Công ty Cổ Phần Thép Tấm Lá Thống Nhất xin trân trọng công bố Quy chế nội bộ về quản trị được Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường niên năm 2019 thông qua vào ngày 09/4/2019.


Điều lệ công ty thay đổi (04-2016)

21.07.2016

Điều lệ CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP TẤM LÁ THỐNG NHẤT thay đổi (04-2016)


Điều lệ công ty thay đổi (03-2013)

Điều lệ công ty thay đổi (03-2013)

01.04.2013

Điều lệ CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP TẤM LÁ THỐNG NHẤT thay đổi (03-2013)


Điều lệ công ty thay đổi lần 01 (8/2010)

28.08.2009

Điều lệ CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP TẤM LÁ THỐNG NHẤT


Quy chế quản trị nội bộ

Quy chế quản trị nội bộ

25.07.2009

Công ty Cổ phần Thép tấm lá Thống Nhất trân trọng thông báo Quy chế quản trị nội bộ.

Liên hệ bộ phận kinh doanh

Địa chỉ: Khu công nghiệp Phú Mỹ I
Huyện Tân Thành - Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Điện thoại: 84-64-392.36.36 / 7 / 8
Fax: 84-64-392.38.89