Tin cổ đông / Tin cổ đông

Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010

1. Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 <xem file đính kèm tại đây>

2. Chương trình ĐHCĐ 2010 <xem file đính kèm tại đây>

3. Giấy ủy quyền tham dự <xem file đính kèm tại đây>

4. Giấy xác nhận dự họp <xem file đính kèm tại đây>

5. Đơn ứng cử - đề cử thành viên BKS <xem file đính kèm tại đây>


Tác giả

Bản in Gửi bạn bèBài viết khác:


Liên hệ bộ phận kinh doanh

Địa chỉ: Khu công nghiệp Phú Mỹ I
Huyện Tân Thành - Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Điện thoại: 84-64-392.36.36 / 7 / 8
Fax: 84-64-392.38.89