Tin cổ đông / Tin cổ đông

Thông báo về việc lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản về chủ trương tăng vốn đi điều lệ

1. Thông báo lấy ý kiến

2. Phiếu lấy ý kiến

3. Tờ trình ĐHĐCĐ


Tác giả

Bản in Gửi bạn bèBài viết khác:


Liên hệ bộ phận kinh doanh

Địa chỉ: Khu công nghiệp Phú Mỹ I
Huyện Tân Thành - Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Điện thoại: 84-64-392.36.36 / 7 / 8
Fax: 84-64-392.38.89