Tin cổ đông / Tin cổ đông

Công bố Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị về báo cáo SXKD 2023, kế hoạch năm 2024 và ngày đăng ký cuối cùng tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Công ty Cổ Phần Thép Tấm Lá Thống Nhất trân trọng công bố Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị số 01/NQ.HĐQT2024 về báo cáo sản xuất kinh doanh trước kiểm toán năm 2023, kế hoạch năm 2024 và kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Vui lòng xem file đính kèm dưới đây


Bản in Gửi bạn bèBài viết khác:


Liên hệ bộ phận kinh doanh

Địa chỉ: Khu công nghiệp Phú Mỹ I
Huyện Tân Thành - Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Điện thoại: 84-64-392.36.36 / 7 / 8
Fax: 84-64-392.38.89