Tin cổ đông / Tin cổ đông

Kết quả giao dịch cổ phiếu của Người có liên quan TVHĐQT - Nguyễn Thúy Ly

Kết quả giao dịch cổ phiếu của Người có liên quan TVHĐQT - Nguyễn Thúy Ly 
- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Thúy Ly
- Mã chứng khoán: TNS
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 300,000 CP
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 04/08/2023
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 31/08/2023.
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Lê Việt
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT
- Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Vợ
- Số lượng cổ phiếu đã giao dịch : 0 cổ phiếu
- Lí do không hoàn tất giao dịch: Thị Trường không thuận lợi
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)


Bản in Gửi bạn bèBài viết khác:


Liên hệ bộ phận kinh doanh

Địa chỉ: Khu công nghiệp Phú Mỹ I
Huyện Tân Thành - Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Điện thoại: 84-64-392.36.36 / 7 / 8
Fax: 84-64-392.38.89