Tin cổ đông / Tin cổ đông

Cập nhật tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Công ty Cổ Phần Thép Tấm Lá Thống Nhất trân trọng công bố cập nhật Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
Cập nhật (bổ sung ngày 20/03/2023 đăng tải trước đó):  Chương trình chi tiết Đại hội, Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027; Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027, Sơ yếu lí lịch ứng viên Hội Đồng Quản Trị.

Bản in Gửi bạn bèBài viết khác:


Liên hệ bộ phận kinh doanh

Địa chỉ: Khu công nghiệp Phú Mỹ I
Huyện Tân Thành - Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Điện thoại: 84-64-392.36.36 / 7 / 8
Fax: 84-64-392.38.89