Tin cổ đông
Báo cáo tài chính
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

01.08.2012

Công ty Cổ phần Thép tấm lá Thống Nhất trân trọng thông báo Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh từ ngày 01/04/12 đến ngày 30/06/12


Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2011

Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2011

11.03.2012

Công ty Cổ phần Thép tấm lá Thống Nhất trân trọng thông báo Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2011.


Báo cáo thường niên năm 2010

Báo cáo thường niên năm 2010

21.06.2011

Công ty Cổ phần Thép tấm lá Thống Nhất trân trọng thông báo Báo cáo thường niên năm 2010.


Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2010

Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2010

04.04.2011

Công ty Cổ phần Thép tấm lá Thống Nhất trân trọng thông báo Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2010.


Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2009

Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2009

25.08.2010

Công ty Cổ phần Thép tấm lá Thống Nhất trân trọng thông báo Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2009.    1 2 3 ... , 9 10 11  


Liên hệ bộ phận kinh doanh

Địa chỉ: Khu công nghiệp Phú Mỹ I
Huyện Tân Thành - Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Điện thoại: 84-64-392.36.36 / 7 / 8
Fax: 84-64-392.38.89