Tin cổ đông
Tin cổ đông

Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám Đốc.

13.04.2022

Công Ty Cổ Phần Thép Tấm Lá Thống Nhất trân trọng công bố quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám Đốc.


Bầu chức danh Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị; bầu Trưởng Ban Kiểm Soát, bổ nhiệm Tổng Giám Đốc, Thư ký HDQT, Người phụ trách quản trị Công Ty

07.04.2022

Công Ty Cổ Phần Thép Tấm Lá Thống Nhất trân trọng công bố chức danh: Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2022-2027, Trưởng Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2022-2027, Tổng giám đốc, Thư ký Hội Đồng Quản Trị, Người phụ trách Quản trị Công ty.


Tài liệu Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (cập nhật ngày 01-04-2022)

01.04.2022

Công Ty Cổ Phần Thép Tấm Lá Thống Nhất trân trọng công bố tài liệu họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2022.


Báo cáo thường niên năm 2021

25.03.2022

Công Ty Cổ Phần Thép Tấm Lá Thống Nhất Trân Trọng công bố Báo Cáo Thường Niên năm 2021


Giải trình lợi nhuận sau thuế trước và sau kiểm toán năm 2021

18.03.2022

Công ty cổ phần thép Tấm Lá Thống Nhất xin trân trọng công bố giải trình lợi nhuận sau thuế trước và sau kiểm toán năm 2021. 1 2 3 ... 21 22 23  


Liên hệ bộ phận kinh doanh

Địa chỉ: Khu công nghiệp Phú Mỹ I
Huyện Tân Thành - Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Điện thoại: 84-64-392.36.36 / 7 / 8
Fax: 84-64-392.38.89