Tin cổ đông
Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2023

17.10.2023

Công Ty Cổ Phần Thép Tấm Lá Thống Nhất trân trọng công bố Báo cáo tài chính Quý 3 trước kiểm toán năm 2023.


Báo cáo tài chính bán niên năm 2023 sau kiểm toán

11.08.2023

Công ty Cổ Phần Thép Tấm Lá Thống Nhất trân trọng công bố báo cáo tài chính bán niên năm 2023 sau kiểm toán


Báo cáo tài chính quý 2 năm 2023

03.07.2023

Công Ty Cổ Phần Thép Tấm Lá Thống Nhất trân trọng công bố Báo cáo tài chính Quý 2 trước kiểm toán năm 2023.


Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2023

18.04.2023

Công ty Cổ Phần Thép Tấm Lá Thống Nhất trân trọng công bố Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2023


Báo cáo tài chính năm 2022 sau kiểm toán

07.03.2023

Công ty Cổ Phần Thép Tấm Lá Thống Nhất trân trọng công bố Báo cáo tài chính năm 2022 sau kiểm toán. 1 2 3 ... 10 11 12  


Liên hệ bộ phận kinh doanh

Địa chỉ: Khu công nghiệp Phú Mỹ I
Huyện Tân Thành - Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Điện thoại: 84-64-392.36.36 / 7 / 8
Fax: 84-64-392.38.89