Tin cổ đông

Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2024

11.04.2024

Công ty CP Thép tấm lá Thống Nhất trân trọng Công bố báo cáo tài chính Quý 1 năm 2024


Về việc HĐQT uỷ quyền cho Tổng Giám Đốc ký hợp đồng giao dịch với Người có liên quan

11.04.2024

Công Ty Cổ Phần Thép Tấm Lá Thống Nhất trân trọng công bố Nghị Quyết số 03/NQ.HĐQT2024 về việc HĐQT uỷ quyền cho Tổng Giám Đốc ký hợp đồng giao dịch với Người có liên quan.


Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

10.04.2024

Công ty Cổ Phần Thép Tấm Lá Thống Nhất trân trọng công bố Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024


Miễn nhiệm Thành Viên Ban Kiểm Soát và kết quả bầu bổ sung Thành Viên Ban Kiểm Soát

10.04.2024

Công ty Công ty CP Thép tấm lá Thống Nhất trân trọng Công bố thông tin về việc miễn nhiệm Thành Viên Ban Kiểm Soát của Ông Triệu Anh Vũ và kết quả bầu bổ sung Thành Viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2022-2027


Ông Nguyễn Ngọc Hải trở thành cổ đông lớn

09.04.2024

Công ty Cổ Phần Thép Tấm Lá Thống Nhất trân trọng công bố Ông Nguyễn Ngọc Hải trở thành cổ đông lớn kể từ ngày 05/04/2024 1 2 3 ... 45 46 47  


Liên hệ bộ phận kinh doanh

Địa chỉ: Khu công nghiệp Phú Mỹ I
Huyện Tân Thành - Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Điện thoại: 84-64-392.36.36 / 7 / 8
Fax: 84-64-392.38.89