Tin cổ đông

Báo cáo tài chính Quí 1 trước kiểm toán năm 2022

18.04.2022

Công Ty Cổ Phần Thép Tấm Lá Thống Nhất trân trọng công bố Báo cáo tài chính Quí 1 trước kiểm toán năm 2022.


Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám Đốc.

13.04.2022

Công Ty Cổ Phần Thép Tấm Lá Thống Nhất trân trọng công bố quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám Đốc.


Bầu chức danh Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị; bầu Trưởng Ban Kiểm Soát, bổ nhiệm Tổng Giám Đốc, Thư ký HDQT, Người phụ trách quản trị Công Ty

07.04.2022

Công Ty Cổ Phần Thép Tấm Lá Thống Nhất trân trọng công bố chức danh: Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2022-2027, Trưởng Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2022-2027, Tổng giám đốc, Thư ký Hội Đồng Quản Trị, Người phụ trách Quản trị Công ty.


Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

06.04.2022

Công Ty Cổ Phần Thép Tấm Lá Thống Nhất trân trọng công bố Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022


Tài liệu Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (cập nhật ngày 01-04-2022)

01.04.2022

Công Ty Cổ Phần Thép Tấm Lá Thống Nhất trân trọng công bố tài liệu họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2022. 1 2 3 ... 36 37 38  


Liên hệ bộ phận kinh doanh

Địa chỉ: Khu công nghiệp Phú Mỹ I
Huyện Tân Thành - Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Điện thoại: 84-64-392.36.36 / 7 / 8
Fax: 84-64-392.38.89