Tin cổ đông

Văn Bản xử phạt hành chính về thuế

17.08.2022

Ngày 17/8/2022, Công Ty Cổ Phần Thép Tấm Lá Thống Nhất đã nhận được văn bản ( File PDF) của Cục Thuế Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu về việc xử phạt hành chính về thuế.
Thông tin chi tiết vui lòng xem file đính kèm.
Công ty sẽ cập nhật thông tin nếu văn bản chính thức nhận được từ Cục Thuế Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu có sự khác biệt so với thông tin đã công bố.


Báo cáo tài chính Bán niên sau kiểm toán năm 2022

09.08.2022

Công ty Cổ Phần Thép Tấm Lá Thống Nhất trân trọng công bố báo cáo tài chính bán niên sau kiểm toán năm 2022.


Báo cáo tài chính Quí 2 trước kiểm toán năm 2022

18.07.2022

Công Ty Cổ Phần Thép Tấm Lá Thống Nhất trân trọng công bố Báo cáo tài chính Quí 2 trước kiểm toán năm 2022.


Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng năm 2022

12.07.2022

Công ty Cổ Phần Thép Tấm Lá Thống Nhất trân trọng công bố Báo cáo quản trị 6 tháng năm 2022


Công bố thông tin về hợp đồng kiểm toán năm 2022

31.05.2022

Công Ty Cổ Phần Thép Tấm Lá Thống Nhất trân trọng công bố hợp đồng kiểm toán năm 2022 với Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC 1 2 3 ... 37 38 39  


Liên hệ bộ phận kinh doanh

Địa chỉ: Khu công nghiệp Phú Mỹ I
Huyện Tân Thành - Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Điện thoại: 84-64-392.36.36 / 7 / 8
Fax: 84-64-392.38.89