Bộ phận kinh doanh
Liên hệ Phòng Kinh doanh

Liên hệ Phòng Kinh doanh

14.06.2012

Địa chỉ: Khu công nghiệp Phú Mỹ 1, Phường Phú Mỹ,Thị Xã Phú Mỹ - Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
Điện thoại: 84-2543.923.636/37/38 - Fax: 84-2543.923.889
Người liên hệ
1. Ông Nguyễn Xuân Thịnh - 091 873 72 14 - thinhnx@tnsteel.vn
2. Ông Phạm Văn Hạnh - 098 575 77 89 - hanhpv@tnsteel.vn

Liên hệ bộ phận kinh doanh

Địa chỉ: Khu công nghiệp Phú Mỹ I
Phường Phú Mỹ,Thị Xã Phú Mỹ - Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Điện thoại: 84-254-3923.636/7/8
Fax: 84-254-3923.889