Tin cổ đông
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2012

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2012

13.03.2012

Công ty Cổ phần Thép tấm lá Thống Nhất trân trọng thông báo:
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012


Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2011

Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2011

11.03.2012

Công ty Cổ phần Thép tấm lá Thống Nhất trân trọng thông báo Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2011.


Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012

Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012

25.02.2012

Công ty Cổ phần Thép tấm lá Thống Nhất trân trọng kính mời quý vị cổ đông đến tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012.


Thông báo về việc chốt danh sách Cổ đông

Thông báo về việc chốt danh sách Cổ đông

08.02.2012

Công ty Cổ phần Thép Tấm Lá Thống Nhất thông báo về việc chốt danh sách Cổ đông để tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2012


Báo cáo thường niên năm 2010

Báo cáo thường niên năm 2010

21.06.2011

Công ty Cổ phần Thép tấm lá Thống Nhất trân trọng thông báo Báo cáo thường niên năm 2010.    1 2 3 ... 15 16 17, 18 19 20  


Liên hệ bộ phận kinh doanh

Địa chỉ: Khu công nghiệp Phú Mỹ I
Huyện Tân Thành - Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Điện thoại: 84-64-392.36.36 / 7 / 8
Fax: 84-64-392.38.89