Tin cổ đông
Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2010

Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2010

04.04.2011

Công ty Cổ phần Thép tấm lá Thống Nhất trân trọng thông báo Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2010.


Thông báo về việc phát hành cổ phiếu ra công chúng

Thông báo về việc phát hành cổ phiếu ra công chúng

23.02.2011

Công ty Cổ phần Thép tấm lá Thống Nhất trân trọng thông báo ngày 17/2/2011, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng số 23/GCN-UBCK cho Công ty Cổ phần Thép tấm lá Thống Nhất chào bán 6.000.000 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Tổng giá trị cổ phiếu chào bán tính theo mệnh giá là 60 tỷ đồng.


Thông báo về việc thay đổi Tổng Giám Đốc

Thông báo về việc thay đổi Tổng Giám Đốc

15.02.2011

Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thép tấm lá Thống Nhất đã ký quyết định bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Đại giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thép tấm lá Thống Nhất từ ngày 15/2/2011. Ông Huỳnh Công Du thôi giữ chức vụ này theo nguyện vọng cá nhân.


Thông báo về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám Đốc

Thông báo về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám Đốc

15.02.2011

Công ty Cổ phần Thép tấm lá Thống Nhất trân trọng thông báo Hội đồng quản trị đã bổ nhiệm Ông Võ Ngọc Hiếu – Trưởng Phòng Kỹ Thuật giữ chức vụ Phó Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần Thép tấm lá Thống Nhất kể từ ngày 15/2/2011.


Thông báo về việc thay đổi thành viên HĐQT

Thông báo về việc thay đổi thành viên HĐQT

14.12.2010

Công ty Cổ phần Thép tấm lá Thống Nhất trân trọng thông báo trong phiên họp Hội đồng quản trị (HĐQT) định kỳ quý 4 ngày 14 tháng 12 năm 2010    1 2 3 ... 15 16, 17 18 19  


Liên hệ bộ phận kinh doanh

Địa chỉ: Khu công nghiệp Phú Mỹ I
Huyện Tân Thành - Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Điện thoại: 84-64-392.36.36 / 7 / 8
Fax: 84-64-392.38.89