Tin cổ đông / Tin cổ đông

Bầu chức danh Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị; bầu Trưởng Ban Kiểm Soát, bổ nhiệm Tổng Giám Đốc, Thư ký HDQT, Người phụ trách quản trị Công Ty

Công Ty Cổ Phần Thép Tấm Lá Thống Nhất trân trọng công bố chức danh: Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2022-2027, Trưởng Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2022-2027, Tổng giám đốc, Thư ký Hội Đồng Quản Trị
, Người phụ trách Quản trị Công ty.


Bản in Gửi bạn bèBài viết khác:


Liên hệ bộ phận kinh doanh

Địa chỉ: Khu công nghiệp Phú Mỹ I
Huyện Tân Thành - Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Điện thoại: 84-64-392.36.36 / 7 / 8
Fax: 84-64-392.38.89