Tin cổ đông

Điều lệ công ty thay đổi lần 01 (8/2010)

28.08.2009

Điều lệ CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP TẤM LÁ THỐNG NHẤT


Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông năm 2009

11.08.2009

Công ty Cổ phần Thép tấm lá Thống Nhất trân trọng kính mời quý vị cổ đông đến tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009. Vui lòng xem file đính kèm.


Quy chế quản trị nội bộ

Quy chế quản trị nội bộ

25.07.2009

Công ty Cổ phần Thép tấm lá Thống Nhất trân trọng thông báo Quy chế quản trị nội bộ.


Thông báo nhận Sổ Cổ Đông

24.07.2009

Công ty Cổ phần Thép tấm lá Thống Nhất trân trọng kính mời quý vị cổ đông liên hệ Công ty Cổ Phần Chứng Khoán Phương Đông để nhận sổ cổ đông.    1 2 3 ... 42 43 44


Liên hệ bộ phận kinh doanh

Địa chỉ: Khu công nghiệp Phú Mỹ I
Huyện Tân Thành - Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Điện thoại: 84-64-392.36.36 / 7 / 8
Fax: 84-64-392.38.89