Tin cổ đông
Thông báo về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám Đốc

Thông báo về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám Đốc

15.02.2011

Công ty Cổ phần Thép tấm lá Thống Nhất trân trọng thông báo Hội đồng quản trị đã bổ nhiệm Ông Võ Ngọc Hiếu – Trưởng Phòng Kỹ Thuật giữ chức vụ Phó Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần Thép tấm lá Thống Nhất kể từ ngày 15/2/2011.


Thông báo về việc thay đổi thành viên HĐQT

Thông báo về việc thay đổi thành viên HĐQT

14.12.2010

Công ty Cổ phần Thép tấm lá Thống Nhất trân trọng thông báo trong phiên họp Hội đồng quản trị (HĐQT) định kỳ quý 4 ngày 14 tháng 12 năm 2010


Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2009

Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2009

25.08.2010

Công ty Cổ phần Thép tấm lá Thống Nhất trân trọng thông báo Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2009.


Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2008

Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2008

17.08.2010

Công ty Cổ phần Thép tấm lá Thống Nhất trân trọng thông báo Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2008.


Thông báo về việc phát hành cổ phần sai quy định

Thông báo về việc phát hành cổ phần sai quy định

10.05.2010

Công ty Cổ phần Thép tấm lá Thống Nhất trân trọng thông báo về việc phát hành cổ phần sai quy định.    1 2 3 ... 41, 42 43 44  


Liên hệ bộ phận kinh doanh

Địa chỉ: Khu công nghiệp Phú Mỹ I
Huyện Tân Thành - Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Điện thoại: 84-64-392.36.36 / 7 / 8
Fax: 84-64-392.38.89