Tin cổ đông

Báo cáo quản trị công ty bán niên năm 2021

21.07.2021

Công ty Cổ Phần Thép Tấm Lá Thống Nhất trân trọng công bố báo cáo quản trị bán niên năm 2021


Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2021

16.07.2021

Công ty Cổ Phần Thép Tấm Lá Thống Nhất trân trọng công bố báo cáo tài chính trước kiểm toán Quí 2 năm 2021


Nghị quyết HĐQT về việc hoãn thời gian tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường bất thường năm 2021

18.06.2021

Công Ty Cổ Phần Thép Tấm Lá Thống Nhất xin thông báo Nghị quyết HĐQT về việc Hoãn thời gian tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường bất thường năm 2021.


Tài liệu Họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021

03.06.2021

Công Ty Cổ Phần Thép Tấm Lá Thống Nhất trân trọng công bố tài liệu họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2021.


Công bố thông tin về hợp đồng kiểm toán năm 2021

27.05.2021

Công Ty Cổ Phần Thép Tấm Lá Thống Nhất trân trọng công bố hợp đồng kiểm toán năm 2021 với Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC    1 2 3, 4 ... 34 35 36  


Liên hệ bộ phận kinh doanh

Địa chỉ: Khu công nghiệp Phú Mỹ I
Huyện Tân Thành - Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Điện thoại: 84-64-392.36.36 / 7 / 8
Fax: 84-64-392.38.89