Tin cổ đông

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

24.01.2022

Công Ty Cổ Phần Thép Tấm Lá Thống Nhất trân trọng công bố Nghị Quyết Hội Đồng Quản trị Số 01/NQ.HĐQT2022 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.


Báo cáo tài chính tài chính Quí 4 năm 2021

18.01.2022

Công ty CP thép Tấm Lá Thống Nhất xin trân trọng công bố Báo cáo tài chính Quí 4 trước kiểm toán năm 2021.


Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021

14.01.2022

Công ty CP thép Tấm Lá Thống Nhất xin trân trọng công bố Nghị Quyết và Biên Bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021.


Thông báo mời họp và CBTT Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021.

24.12.2021

Công ty Cổ Phần Thép Tấm Lá Thống Nhất trân trọng công bố Thông báo mời họp và
CBTT Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 tổ chức vào ngày 14.01.2022.


Nghị quyết số 07/NQ.HĐQT2021 về việc tổ chức Đại Hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 về việc tổ chức Đại Hội đồng cổ đông bất thường năm 2021

30.11.2021

Công ty Cổ Phần Thép Tấm Lá Thống Nhất trân trọng công bố ghị quyết số 07/NQ.HĐQT2021 về việc tổ chức Đại Hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 về việc tổ chức Đại Hội đồng cổ đông bất thường năm 2021    1 2 3, 4 ... 36 37 38  


Liên hệ bộ phận kinh doanh

Địa chỉ: Khu công nghiệp Phú Mỹ I
Huyện Tân Thành - Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Điện thoại: 84-64-392.36.36 / 7 / 8
Fax: 84-64-392.38.89