Tin cổ đông
Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2020

16.07.2020

Công ty CP Thép Tấm Lá Thống Nhất xin trân trọng công bố Báo cáo tài chính trước kiểm toán Quý 2 năm 2020.


Báo cáo tài chính Quí 1 năm 2020

17.04.2020

Công ty Cổ Phần Thép Tấm Lá Thống Nhất trân trọng công bố Báo cáo tài chính trước kiểm toán Quí 1 năm 2020.


Công bố ý kiến không phải là ý kiến chấp thuận toàn phần của kiểm toán viên đối với Báo cáo tài chính năm 2019.

26.02.2020

Công ty Cổ Phần Thép Tấm Lá Thống Nhất trân trọng công bố ý kiến không phải là ý kiến chấp thuận toàn phần của kiểm toán viên đối với Báo cáo tài chính năm 2019.


Báo cáo tài chính năm 2019

26.02.2020

Công ty Cổ Phần Thép Tấm Lá Thống Nhất trân trọng công bố Báo cáo tài chính sau kiểm toán năm 2019.


Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2019

16.01.2020

Công ty Cổ Phần Thép tấm Lá Thống Nhất xin trân trọng công bố Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2019 trước kiểm toán.    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  


Liên hệ bộ phận kinh doanh

Địa chỉ: Khu công nghiệp Phú Mỹ I
Huyện Tân Thành - Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Điện thoại: 84-64-392.36.36 / 7 / 8
Fax: 84-64-392.38.89