Tin cổ đông
Tin cổ đông
Thông báo về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám Đốc

Thông báo về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám Đốc

15.02.2011

Công ty Cổ phần Thép tấm lá Thống Nhất trân trọng thông báo Hội đồng quản trị đã bổ nhiệm Ông Võ Ngọc Hiếu – Trưởng Phòng Kỹ Thuật giữ chức vụ Phó Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần Thép tấm lá Thống Nhất kể từ ngày 15/2/2011.


Thông báo về việc thay đổi thành viên HĐQT

Thông báo về việc thay đổi thành viên HĐQT

14.12.2010

Công ty Cổ phần Thép tấm lá Thống Nhất trân trọng thông báo trong phiên họp Hội đồng quản trị (HĐQT) định kỳ quý 4 ngày 14 tháng 12 năm 2010


Thông báo về việc phát hành cổ phần sai quy định

Thông báo về việc phát hành cổ phần sai quy định

10.05.2010

Công ty Cổ phần Thép tấm lá Thống Nhất trân trọng thông báo về việc phát hành cổ phần sai quy định.


Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010

08.04.2010

Công ty Cổ phần Thép tấm lá Thống Nhất trân trọng kính mời quý vị cổ đông đến tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010. Vui lòng xem file đính kèm.


Thông báo về việc lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản về chủ trương tăng vốn đi điều lệ

11.11.2009

Công ty CP Thép tấm lá Thống Nhất trân trọng thông báo về việc lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản về chủ trương tăng vốn điều lệ như sau:    1 2 3 ... , 27 28 29  


Liên hệ bộ phận kinh doanh

Địa chỉ: Khu công nghiệp Phú Mỹ I
Huyện Tân Thành - Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Điện thoại: 84-64-392.36.36 / 7 / 8
Fax: 84-64-392.38.89