Tin cổ đông
Tin cổ đông
Thông báo về việc chốt danh sách Cổ đông

Thông báo về việc chốt danh sách Cổ đông

08.02.2012

Công ty Cổ phần Thép Tấm Lá Thống Nhất thông báo về việc chốt danh sách Cổ đông để tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2012


Thông báo về việc hoãn phát hành tăng vốn điều lệ

Thông báo về việc hoãn phát hành tăng vốn điều lệ

16.06.2011

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 đã thông qua việc xin hoãn phát hành 6.000.000 cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu theo Giấy Chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 23/GCN-UBCK ngày 17/02/2011 của UBCKNN.


Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011

Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011

03.05.2011

Công ty Cổ phần Thép tấm lá Thống Nhất trân trọng kính mời quý vị cổ đông đến tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011.


Thông báo về việc phát hành cổ phiếu ra công chúng

Thông báo về việc phát hành cổ phiếu ra công chúng

23.02.2011

Công ty Cổ phần Thép tấm lá Thống Nhất trân trọng thông báo ngày 17/2/2011, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng số 23/GCN-UBCK cho Công ty Cổ phần Thép tấm lá Thống Nhất chào bán 6.000.000 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Tổng giá trị cổ phiếu chào bán tính theo mệnh giá là 60 tỷ đồng.


Thông báo về việc thay đổi Tổng Giám Đốc

Thông báo về việc thay đổi Tổng Giám Đốc

15.02.2011

Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thép tấm lá Thống Nhất đã ký quyết định bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Đại giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thép tấm lá Thống Nhất từ ngày 15/2/2011. Ông Huỳnh Công Du thôi giữ chức vụ này theo nguyện vọng cá nhân.    1 2 3 ... 26, 27 28 29  


Liên hệ bộ phận kinh doanh

Địa chỉ: Khu công nghiệp Phú Mỹ I
Huyện Tân Thành - Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Điện thoại: 84-64-392.36.36 / 7 / 8
Fax: 84-64-392.38.89