Tin cổ đông
Tin cổ đông
Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2012

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2012

20.06.2013

Công ty Cổ phần Thép Tấm Lá Thống Nhất thông báo Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2012.


Thông báo về việc chốt danh sách Cổ đông

Thông báo về việc chốt danh sách Cổ đông

20.03.2013

Công ty Cổ phần Thép Tấm Lá Thống Nhất thông báo về việc chốt danh sách Cổ đông để tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2013


Bảng dự thảo sửa đổi chi tiết Điều lệ Công ty CP Thép Tấm Lá Thống Nhất

Bảng dự thảo sửa đổi chi tiết Điều lệ Công ty CP Thép Tấm Lá Thống Nhất

18.03.2013

Công ty Cổ phần Thép tấm lá Thống Nhất trân trọng thông báo bảng dự thảo sửa đổi chi tiết Điều lệ Công ty CP Thép Tấm Lá Thống Nhất trình ĐHCĐ năm 2013


Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013

Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013

18.03.2013

Công ty Cổ phần Thép tấm lá Thống Nhất trân trọng kính mời quý vị cổ đông đến tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.


Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012

Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012

25.02.2012

Công ty Cổ phần Thép tấm lá Thống Nhất trân trọng kính mời quý vị cổ đông đến tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012.    1 2 3 ... 25 26, 27 28 29  


Liên hệ bộ phận kinh doanh

Địa chỉ: Khu công nghiệp Phú Mỹ I
Huyện Tân Thành - Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Điện thoại: 84-64-392.36.36 / 7 / 8
Fax: 84-64-392.38.89