Tin cổ đông
Tin cổ đông
Thông báo về việc thay đổi Chủ Tịch HĐQT

Thông báo về việc thay đổi Chủ Tịch HĐQT

08.09.2014

Công ty Cổ phần Thép tấm lá Thống Nhất trân trọng thông báo trong phiên họp Hội đồng quản trị (HĐQT) ngày 05 tháng 09 năm 2014, HĐQT thống nhất 100% bằng biểu quyết việc Ông Trần Quang thôi giữ chức chủ tịch HĐQT TNFS và việc Ông Bùi Văn Hùng thay thế vị trí của Ông Trần Quang kể từ ngày 05/09/2014.


Thông báo về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám Đốc

Thông báo về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám Đốc

21.08.2014

Công ty Cổ phần Thép tấm lá Thống Nhất trân trọng thông báo Hội đồng quản trị đã bổ nhiệm Ông Nguyễn Huy Thọ – giữ chức vụ Phó Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần Thép tấm lá Thống Nhất kể từ ngày 01/09/2014.


Thư mời họp Đại hội Cổ đông thường niên năm 2014

18.03.2014

Công ty Cổ phần Thép Tấm Lá Thống Nhất thông báo về việc thư mời họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2014


Thông báo về việc chốt danh sách Cổ đông

Thông báo về việc chốt danh sách Cổ đông

13.02.2014

Công ty Cổ phần Thép Tấm Lá Thống Nhất thông báo về việc chốt danh sách Cổ đông để tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2014


Báo cáo tình hình quản trị 06 tháng đầu năm 2013

Báo cáo tình hình quản trị 06 tháng đầu năm 2013

26.08.2013

Công ty Cổ phần Thép Tấm Lá Thống Nhất thông báo Báo cáo tình hình quản trị công ty 06 tháng đầu năm 2013.    1 2 3 ... 24 25 26, 27 28 29  


Liên hệ bộ phận kinh doanh

Địa chỉ: Khu công nghiệp Phú Mỹ I
Huyện Tân Thành - Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Điện thoại: 84-64-392.36.36 / 7 / 8
Fax: 84-64-392.38.89