Tin cổ đông

Tài liệu Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (cập nhật ngày 01-04-2022)

01.04.2022

Công Ty Cổ Phần Thép Tấm Lá Thống Nhất trân trọng công bố tài liệu họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2022.


Báo cáo thường niên năm 2021

25.03.2022

Công Ty Cổ Phần Thép Tấm Lá Thống Nhất Trân Trọng công bố Báo Cáo Thường Niên năm 2021


Giải trình lợi nhuận sau thuế trước và sau kiểm toán năm 2021

18.03.2022

Công ty cổ phần thép Tấm Lá Thống Nhất xin trân trọng công bố giải trình lợi nhuận sau thuế trước và sau kiểm toán năm 2021.


Báo cáo tài chính sau kiểm toán năm 2021

17.03.2022

Công ty Cổ Phần Thép Tấm Lá Thống Nhất trân trọng công bố Báo cáo tài chính sau kiểm toán năm 2021


Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2021

25.02.2022

Công Ty Cổ Phần Thép Tấm Lá Thống Nhất trân trọng công bố Báo cáo quản trị Công ty năm 2021    1 2 3, ... 36 37 38  


Liên hệ bộ phận kinh doanh

Địa chỉ: Khu công nghiệp Phú Mỹ I
Huyện Tân Thành - Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Điện thoại: 84-64-392.36.36 / 7 / 8
Fax: 84-64-392.38.89