Cần khoảng 15 triệu tấn thép

Nếu các dự án thực hiện theo đúng công suất thiết kế (35,29 triệu tấn/năm) thì cung sẽ vượt cầu khoảng 1,5-1,8 lần (đặc biệt là thép tấm, lá).

Theo kết quả đánh giá, rà soát việc thực hiện quy hoạch ngành thép của Bộ Công Thương, hiện cả nước có 74 dự án sản xuất gang, thép thành phẩm có công suất thiết kế từ 100.000 tấn/năm trở lên. Tuy nhiên, có 3 dự án sản xuất thép tấm cán nóng có trong quy hoạch nhưng khó có khả năng tiếp tục triển khai, gồm: Dự án Nhà máy thép liên hợp Hà Tĩnh; Dự án Khu liên hợp Cà Ná - Ninh Thuận và Dự án Nhà máy thép tấm cán nóng Bà Rịa - Vũng Tàu. Nếu 3 dự trên “dậm chân tại chỗ” thì sản lượng thép chỉ đạt khoảng 26 triệu tấn/năm (so với cầu vượt khoảng 1,2 - 1,3 lần).


Bản in Gửi bạn bèBài viết khác


Liên hệ bộ phận kinh doanh

Địa chỉ: Khu công nghiệp Phú Mỹ I
Huyện Tân Thành - Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Điện thoại: 84-64-392.36.36 / 7 / 8
Fax: 84-64-392.38.89