Tin cổ đông
Thông báo về việc thay đổi thành viên HĐQT

Thông báo về việc thay đổi thành viên HĐQT

14.12.2010

Công ty Cổ phần Thép tấm lá Thống Nhất trân trọng thông báo trong phiên họp Hội đồng quản trị (HĐQT) định kỳ quý 4 ngày 14 tháng 12 năm 2010


Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2009

Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2009

25.08.2010

Công ty Cổ phần Thép tấm lá Thống Nhất trân trọng thông báo Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2009.


Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2008

Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2008

17.08.2010

Công ty Cổ phần Thép tấm lá Thống Nhất trân trọng thông báo Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2008.


Thông báo về việc phát hành cổ phần sai quy định

Thông báo về việc phát hành cổ phần sai quy định

10.05.2010

Công ty Cổ phần Thép tấm lá Thống Nhất trân trọng thông báo về việc phát hành cổ phần sai quy định.


Biên bản & Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2010

27.04.2010

Công ty Cổ phần Thép tấm lá Thống Nhất trân trọng thông báo:
1. Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010
2. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010    1 2 3 ... 14, 15 16 17  


Liên hệ bộ phận kinh doanh

Địa chỉ: Khu công nghiệp Phú Mỹ I
Huyện Tân Thành - Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Điện thoại: 84-64-392.36.36 / 7 / 8
Fax: 84-64-392.38.89