Tin cổ đông
Thông báo về việc chốt danh sách Cổ đông

Thông báo về việc chốt danh sách Cổ đông

20.03.2013

Công ty Cổ phần Thép Tấm Lá Thống Nhất thông báo về việc chốt danh sách Cổ đông để tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2013


Bảng dự thảo sửa đổi chi tiết Điều lệ Công ty CP Thép Tấm Lá Thống Nhất

Bảng dự thảo sửa đổi chi tiết Điều lệ Công ty CP Thép Tấm Lá Thống Nhất

18.03.2013

Công ty Cổ phần Thép tấm lá Thống Nhất trân trọng thông báo bảng dự thảo sửa đổi chi tiết Điều lệ Công ty CP Thép Tấm Lá Thống Nhất trình ĐHCĐ năm 2013


Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013

Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013

18.03.2013

Công ty Cổ phần Thép tấm lá Thống Nhất trân trọng kính mời quý vị cổ đông đến tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.


Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2012

Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2012

10.03.2013

Công ty Cổ phần Thép tấm lá Thống Nhất trân trọng thông báo Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2012.


Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

01.08.2012

Công ty Cổ phần Thép tấm lá Thống Nhất trân trọng thông báo Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh từ ngày 01/04/12 đến ngày 30/06/12    1 2 3 ... 14 15 16 ... 18 19 20  


Liên hệ bộ phận kinh doanh

Địa chỉ: Khu công nghiệp Phú Mỹ I
Huyện Tân Thành - Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Điện thoại: 84-64-392.36.36 / 7 / 8
Fax: 84-64-392.38.89