Tin cổ đông
Thông báo về việc chốt danh sách Cổ đông

Thông báo về việc chốt danh sách Cổ đông

08.02.2012

Công ty Cổ phần Thép Tấm Lá Thống Nhất thông báo về việc chốt danh sách Cổ đông để tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2012


Báo cáo thường niên năm 2010

Báo cáo thường niên năm 2010

21.06.2011

Công ty Cổ phần Thép tấm lá Thống Nhất trân trọng thông báo Báo cáo thường niên năm 2010.


Thông báo về việc hoãn phát hành tăng vốn điều lệ

Thông báo về việc hoãn phát hành tăng vốn điều lệ

16.06.2011

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 đã thông qua việc xin hoãn phát hành 6.000.000 cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu theo Giấy Chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 23/GCN-UBCK ngày 17/02/2011 của UBCKNN.


Biên bản & Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2011

Biên bản & Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2011

18.05.2011

Công ty Cổ phần Thép tấm lá Thống Nhất trân trọng thông báo:
1. Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011
2. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011


Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011

Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011

03.05.2011

Công ty Cổ phần Thép tấm lá Thống Nhất trân trọng kính mời quý vị cổ đông đến tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011.    1 2 3 ... 14 15 16, 17 18 19  


Liên hệ bộ phận kinh doanh

Địa chỉ: Khu công nghiệp Phú Mỹ I
Huyện Tân Thành - Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Điện thoại: 84-64-392.36.36 / 7 / 8
Fax: 84-64-392.38.89