Tin cổ đông
Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2012

Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2012

10.03.2013

Công ty Cổ phần Thép tấm lá Thống Nhất trân trọng thông báo Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2012.


Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

01.08.2012

Công ty Cổ phần Thép tấm lá Thống Nhất trân trọng thông báo Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh từ ngày 01/04/12 đến ngày 30/06/12


Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2012

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2012

13.03.2012

Công ty Cổ phần Thép tấm lá Thống Nhất trân trọng thông báo:
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012


Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2011

Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2011

11.03.2012

Công ty Cổ phần Thép tấm lá Thống Nhất trân trọng thông báo Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2011.


Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012

Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012

25.02.2012

Công ty Cổ phần Thép tấm lá Thống Nhất trân trọng kính mời quý vị cổ đông đến tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012.    1 2 3 ... 13 14 15 ... 17 18 19  


Liên hệ bộ phận kinh doanh

Địa chỉ: Khu công nghiệp Phú Mỹ I
Huyện Tân Thành - Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Điện thoại: 84-64-392.36.36 / 7 / 8
Fax: 84-64-392.38.89