Tin cổ đông
Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2013

Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2013

01.08.2013

Công ty Cổ phần Thép tấm lá Thống Nhất trân trọng thông báo Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2013


Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2012

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2012

20.06.2013

Công ty Cổ phần Thép Tấm Lá Thống Nhất thông báo Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2012.


Báo cáo thường niên năm 2012

Báo cáo thường niên năm 2012

20.06.2013

Công ty Cổ phần Thép tấm lá Thống Nhất trân trọng thông báo Báo cáo thường niên năm 2012.


Biên bản & Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2013

Biên bản & Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2013

05.04.2013

Công ty Cổ phần Thép tấm lá Thống Nhất trân trọng thông báo:
1. Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013
2. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013


Điều lệ công ty thay đổi (03-2013)

Điều lệ công ty thay đổi (03-2013)

01.04.2013

Điều lệ CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP TẤM LÁ THỐNG NHẤT thay đổi (03-2013)    1 2 3 ... 13 14 15 ... 18 19 20  


Liên hệ bộ phận kinh doanh

Địa chỉ: Khu công nghiệp Phú Mỹ I
Huyện Tân Thành - Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Điện thoại: 84-64-392.36.36 / 7 / 8
Fax: 84-64-392.38.89