Tin cổ đông

Báo cáo tài chính Quí 4 năm 2017

19.01.2018

Công ty Cổ phần Thép tấm lá Thống Nhất trân trọng công bố Báo cáo tài chính Quí 4 trước kiểm toán năm 2017.


Báo cáo tài chính Quí 3 năm 2017

19.10.2017

Công ty Cổ phần Thép tấm lá Thống Nhất trân trọng công bố Báo cáo tài chính Quí 3 trước kiểm toán năm 2017.


Báo cáo tài chính bán niên soát xét năm 2017

07.09.2017

Công ty Cổ phần Thép tấm lá Thống Nhất trân trọng công bố Báo cáo tài chính bán niên soát xét năm 2017.


Báo cáo Quản Trị bán niên năm 2017

01.08.2017

Công ty Cổ phần Thép Tấm Lá Thống Nhất trân trọng thông báo Báo cáo tình hình quản trị bán niên công ty năm 2017.


Bổ sung mẫu sổ chứng nhận cổ phần mã CK: TNS

26.04.2017

Để tạo thuận lợi cho cổ đông trong việc lưu ký chứng khoán, Công Ty CP thép Tấm Lá Thống Nhất đã gửi công văn cho VSD bổ sung Sổ chứng nhận cổ phần (có chữ ký cũ của ông Huỳnh Công Du) vào hồ sơ đăng ký chứng khoán của TNS tại VSD    1 2 3, ... 15 16 17  


Liên hệ bộ phận kinh doanh

Địa chỉ: Khu công nghiệp Phú Mỹ I
Huyện Tân Thành - Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Điện thoại: 84-64-392.36.36 / 7 / 8
Fax: 84-64-392.38.89