Tin cổ đông

Báo cáo tài chính Quí 2 năm 2018

16.06.2018

Công ty Cổ phần Thép tấm lá Thống Nhất trân trọng công bố Báo cáo tài chính Quí 2 trước kiểm toán năm 2018.


Báo cáo tài chính Quí 1 năm 2018

16.04.2018

Công ty Cổ phần Thép tấm lá Thống Nhất trân trọng công bố Báo cáo tài chính Quí 1 trước kiểm toán năm 2018.


Biên bản & Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2018

13.04.2018

Công ty Cổ phần Thép tấm lá Thống Nhất trân trọng thông báo:
1. Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
2. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018


Báo cáo thường niên năm 2017

23.03.2018

Công ty Cổ phần Thép tấm lá Thống Nhất trân trọng thông báo Báo cáo thường niên năm 2017.


Tài Liệu Họp Đại Hội Cổ Đông Năm 2018

15.03.2018

Công ty Cổ phần Thép tấm lá Thống Nhất trân trọng thông báo tài liệu họp Đại Hội Đồng Thường Niên Năm 2018    1 2 3, ... 17 18 19  


Liên hệ bộ phận kinh doanh

Địa chỉ: Khu công nghiệp Phú Mỹ I
Huyện Tân Thành - Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Điện thoại: 84-64-392.36.36 / 7 / 8
Fax: 84-64-392.38.89