Tin cổ đông

Biên bản & Nghị Quyết Hội Đồng Quản Trị phiên họp lần 04 năm 2018

10.12.2018

Công ty Cổ phần Thép tấm lá Thống Nhất trân trọng thông báo:
1. Biên bản & Nghị Quyết Hội Đồng Quản Trị phiên họp lần 04 năm 2018


Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký Doanh Nghiệp lần 5

27.11.2018

Công ty cổ phần thép tấm lá Thống Nhất xin trân trọng công bố thay đổi giấy chứng nhận đăng ký Doanh Nghiệp lần 5 ngày 26 tháng 11 2018 theo luật doanh nghiệp


Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký Doanh Nghiệp lần 4

14.11.2018

Công ty cổ phần thép tấm lá Thống Nhất xin trân trọng công bố thay đổi giấy chứng nhận đăng ký Doanh Nghiệp lần 4 ngày 13 tháng 11 2018 theo luật doanh nghiệp.


Báo cáo tài chính Quí 3 năm 2018

12.10.2018

Công ty Cổ phần Thép tấm lá Thống Nhất trân trọng công bố Báo cáo tài chính Quí 3 trước kiểm toán năm 2018.


Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của Công ty

27.09.2018

Công ty cổ phần thép Tấm Lá Thống Nhất trân trọng công bố Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ gồm Huỳnh Thị Lệ Nga - Thành viên BKS, Huỳnh Công Du - người có liên quan đến Thành viên BKS.    1 2 3, ... 18 19 20  


Liên hệ bộ phận kinh doanh

Địa chỉ: Khu công nghiệp Phú Mỹ I
Huyện Tân Thành - Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Điện thoại: 84-64-392.36.36 / 7 / 8
Fax: 84-64-392.38.89