Tin cổ đông

Biên bản & Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2017

03.04.2017

Công ty Cổ phần Thép tấm lá Thống Nhất trân trọng thông báo:
1. Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
2. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017


Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016

23.03.2017

Công ty Cổ phần Thép tấm lá Thống Nhất trân trọng thông báo Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016


Tài Liệu Họp Đại Hội Cổ Đông Năm 2017

15.03.2017

Công ty Cổ phần Thép tấm lá Thống Nhất trân trọng thông báo tài liệu họp Đại Hội Đồng Thường Niên Năm 2017


Thông báo VSD về việc ngày đăng ký cuối cùng và lập danh sách người sở hữu lưu ký chứng khoán

22.02.2017

Công Ty CP Thép tấm lá Thống Nhất (MCK: TNS) trân trọng thông báo của VSD về việc ngày đăng ký cuối cùng và lập danh sách người sở hữu lưu ký chứng khoán để tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017


Thông Báo về việc ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017

17.02.2017

Công Ty CP Thép tấm lá Thống Nhất (MCK: TNS) trân trọng thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017.    1 2 3, 4 ... 15 16 17  


Liên hệ bộ phận kinh doanh

Địa chỉ: Khu công nghiệp Phú Mỹ I
Huyện Tân Thành - Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Điện thoại: 84-64-392.36.36 / 7 / 8
Fax: 84-64-392.38.89