Tin cổ đông / Tin cổ đông

Bà Nguyễn Thúy Ly - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đã bán 167.540 CP

Công ty Cổ Phần Thép Tấm Lá Thống Nhất trân trọng công bố Bà Nguyễn Thúy Ly - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đã bán 167.540 CP.
- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Thúy Ly
- Mã chứng khoán: TNS
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 167.540 CP (tỷ lệ 0,84%)
- Tên của người có liên quan tại Công ty: Ông Lê Việt
- Chức vụ hiện nay của  người có liên quan   tại Công ty: Ủy viên HĐQT
- Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với  người có liên quan  : Vợ
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 167.540 CP
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 167.540 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 02/04/2021
- Ngày kết thúc giao dịch: 07/04/2021.

Bản in Gửi bạn bèBài viết khác:


Liên hệ bộ phận kinh doanh

Địa chỉ: Khu công nghiệp Phú Mỹ I
Huyện Tân Thành - Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Điện thoại: 84-64-392.36.36 / 7 / 8
Fax: 84-64-392.38.89