Tin cổ đông / Báo cáo tài chính

Công bố ý kiến không phải là ý kiến chấp thuận toàn phần của kiểm toán viên đối với Báo cáo tài chính năm 2019.

Công ty Cổ Phần Thép Tấm Lá Thống Nhất trân trọng công bố ý kiến không phải là ý kiến chấp thuận toàn phần của kiểm toán viên đối với Báo cáo tài chính năm 2019.

Bản in Gửi bạn bèBài viết khác:


Liên hệ bộ phận kinh doanh

Địa chỉ: Khu công nghiệp Phú Mỹ I
Huyện Tân Thành - Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Điện thoại: 84-64-392.36.36 / 7 / 8
Fax: 84-64-392.38.89