Tin cổ đông / Tin cổ đông

Thay đổi thành viên Hội Đồng Quản Trị- Biên Bản và Nghị Quyết Họp Hội Đồng Quản Trị ngày 26-3-2019

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 02/NQ.HĐQT ngày 26 tháng 3 năm 2019 của Công ty Công ty CP Thép tấm lá Thống Nhất, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty CP Thép tấm lá Thống Nhất như sau:

Trường hợp bổ nhiệm

Ông Lại Văn Quyền

- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành Viên Hội Đồng Quản Trị

- Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ 2017 -2022

- Ngày bắt đầu hiệu lực: 26-3-2019

Trường hợp miễn nhiệm

Bà Võ Thị Lệ Châu

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành Viên Hội Đồng Quản Trị

- Lý do miễn nhiệm: theo công văn số 141/KK-HCNS của Công Ty Cổ Phần Kim Khí Thành Phố Hồ Chí Minh – VNSTEEL.

Vui lòng xem file đính kèm tại links này.


Bản in Gửi bạn bèBài viết khác:


Liên hệ bộ phận kinh doanh

Địa chỉ: Khu công nghiệp Phú Mỹ I
Huyện Tân Thành - Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Điện thoại: 84-64-392.36.36 / 7 / 8
Fax: 84-64-392.38.89