Tin cổ đông
Thông báo về việc phát hành cổ phần sai quy định

Thông báo về việc phát hành cổ phần sai quy định

10.05.2010

Công ty Cổ phần Thép tấm lá Thống Nhất trân trọng thông báo về việc phát hành cổ phần sai quy định.


Biên bản & Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2010

27.04.2010

Công ty Cổ phần Thép tấm lá Thống Nhất trân trọng thông báo:
1. Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010
2. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010


Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010

08.04.2010

Công ty Cổ phần Thép tấm lá Thống Nhất trân trọng kính mời quý vị cổ đông đến tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010. Vui lòng xem file đính kèm.


Biên bản & Nghị quyết Đại hội đồng cổ về việc tăng vốn điều lệ

03.12.2009

Công ty Cổ phần Thép tấm lá Thống Nhất trân trọng thông báo:
1. Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông
2. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về việc tăng vốn điều lệ


Thông báo về việc lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản về chủ trương tăng vốn đi điều lệ

11.11.2009

Công ty CP Thép tấm lá Thống Nhất trân trọng thông báo về việc lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản về chủ trương tăng vốn điều lệ như sau:    1 2 3 ... , 34 35 36  


Liên hệ bộ phận kinh doanh

Địa chỉ: Khu công nghiệp Phú Mỹ I
Huyện Tân Thành - Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Điện thoại: 84-64-392.36.36 / 7 / 8
Fax: 84-64-392.38.89