Tin cổ đông
Thông báo về việc hoãn phát hành tăng vốn điều lệ

Thông báo về việc hoãn phát hành tăng vốn điều lệ

16.06.2011

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 đã thông qua việc xin hoãn phát hành 6.000.000 cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu theo Giấy Chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 23/GCN-UBCK ngày 17/02/2011 của UBCKNN.


Biên bản & Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2011

Biên bản & Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2011

18.05.2011

Công ty Cổ phần Thép tấm lá Thống Nhất trân trọng thông báo:
1. Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011
2. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011


Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011

Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011

03.05.2011

Công ty Cổ phần Thép tấm lá Thống Nhất trân trọng kính mời quý vị cổ đông đến tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011.


Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2010

Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2010

04.04.2011

Công ty Cổ phần Thép tấm lá Thống Nhất trân trọng thông báo Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2010.


Thông báo về việc phát hành cổ phiếu ra công chúng

Thông báo về việc phát hành cổ phiếu ra công chúng

23.02.2011

Công ty Cổ phần Thép tấm lá Thống Nhất trân trọng thông báo ngày 17/2/2011, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng số 23/GCN-UBCK cho Công ty Cổ phần Thép tấm lá Thống Nhất chào bán 6.000.000 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Tổng giá trị cổ phiếu chào bán tính theo mệnh giá là 60 tỷ đồng.    1 2 3 ... 32 33, 34 35 36  


Liên hệ bộ phận kinh doanh

Địa chỉ: Khu công nghiệp Phú Mỹ I
Huyện Tân Thành - Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Điện thoại: 84-64-392.36.36 / 7 / 8
Fax: 84-64-392.38.89