Tin cổ đông
Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính Quí 2 năm 2017

20.07.2017

Công ty Cổ phần Thép tấm lá Thống Nhất trân trọng công bố Báo cáo tài chính Quí 2 trước kiểm toán năm 2017.


Báo cáo tài chính Quí 1 năm 2017

19.04.2017

Công ty Cổ phần Thép tấm lá Thống Nhất trân trọng công bố Báo cáo tài chính Quí 1 trước kiểm toán năm 2017.


Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016

23.03.2017

Công ty Cổ phần Thép tấm lá Thống Nhất trân trọng thông báo Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016


Báo cáo tài chính bán niên soát xét năm 2016

05.08.2016

Công ty Cổ phần Thép tấm lá Thống Nhất trân trọng công bố Báo cáo tài chính bán niên soát xét năm 2016.


Báo cáo thường niên năm 2015

22.04.2016

Công ty Cổ phần Thép tấm lá Thống Nhất trân trọng thông báo Báo cáo thường niên năm 2015.    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  


Liên hệ bộ phận kinh doanh

Địa chỉ: Khu công nghiệp Phú Mỹ I
Huyện Tân Thành - Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Điện thoại: 84-64-392.36.36 / 7 / 8
Fax: 84-64-392.38.89