Tin cổ đông
Báo cáo tài chính

Báo cáo thường niên năm 2017

23.03.2018

Công ty Cổ phần Thép tấm lá Thống Nhất trân trọng thông báo Báo cáo thường niên năm 2017.


Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017

06.03.2018

Công ty Cổ phần Thép tấm lá Thống Nhất trân trọng thông báo Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017.


Báo cáo tài chính Quí 4 năm 2017

19.01.2018

Công ty Cổ phần Thép tấm lá Thống Nhất trân trọng công bố Báo cáo tài chính Quí 4 trước kiểm toán năm 2017.


Báo cáo tài chính Quí 3 năm 2017

19.10.2017

Công ty Cổ phần Thép tấm lá Thống Nhất trân trọng công bố Báo cáo tài chính Quí 3 trước kiểm toán năm 2017.


Báo cáo tài chính bán niên soát xét năm 2017

07.09.2017

Công ty Cổ phần Thép tấm lá Thống Nhất trân trọng công bố Báo cáo tài chính bán niên soát xét năm 2017.    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  


Liên hệ bộ phận kinh doanh

Địa chỉ: Khu công nghiệp Phú Mỹ I
Huyện Tân Thành - Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Điện thoại: 84-64-392.36.36 / 7 / 8
Fax: 84-64-392.38.89