Tin cổ đông
Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2019

15.10.2019

Công ty Cổ Phần Thép tấm Lá Thống Nhất xin trân trọng công bố Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2019 trước kiểm toán.


Báo cáo tài chính bán niên đã soát xét năm 2019.

09.08.2019

Công ty CP Thép tấm lá Thống Nhất trân trọng Công bố Báo cáo tài chính bán niên đã soát xét năm 2019


Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2019

18.07.2019

Công ty Cổ Phần Thép tấm Lá Thống Nhất xin trân trọng công bố Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2019 trước kiểm toán.


Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2019

18.04.2019

Công ty Cổ Phần Thép tấm Lá Thống Nhất xin trân trọng công bố Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2019 trước kiểm toán.


Báo cáo tài chính sau kiểm toán năm 2018

05.03.2019

Công ty Cổ phần Thép tấm lá Thống Nhất trân trọng thông báo Báo cáo tài chính sau kiểm toán năm 2018.    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  


Liên hệ bộ phận kinh doanh

Địa chỉ: Khu công nghiệp Phú Mỹ I
Huyện Tân Thành - Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Điện thoại: 84-64-392.36.36 / 7 / 8
Fax: 84-64-392.38.89